Essential Academic English: Chemistry

More and more students around the world are studying English! With a competitive job market and rising standard of international exams, academic English has never been more important. Are you looking to improve your English? After the success of my first course, ‘Essential Academic English: Biology’, I have designed this Read more…

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi (İSG YÖNETİMİ)

GÜNCELLEME : Mayıs 2019 1283 Sayfalık İSG ve Bağlantılı MEVZUAT Kaynaklara doküman olarak eklendi. Sınama Sınavları Eklendi. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için ilgili tarafların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini bir sistematik içerisinde uygulamanın yöntemleri ve yönetimi üzerine hazırlanmış olan bu kurs Read more…

Full English Course: Beginners Level

This course includes: Couse structured in Grammar Packs & Practise Packs with everything you need to improve your English easily. Subtitled video lectures explaining the grammar topics in a very easy to understand way. You will practise everything by doing exercises. Lots of resources and exercises to practise your listening in different accents Read more…