Go to Offer

GÜNCELLEME : Mayıs 2019

 • 1283 Sayfalık İSG ve Bağlantılı MEVZUAT Kaynaklara doküman olarak eklendi.

 • Sınama Sınavları Eklendi.

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için ilgili tarafların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini bir sistematik içerisinde uygulamanın yöntemleri ve yönetimi üzerine hazırlanmış olan bu kurs sürekli iyileştirme modelinde periyodik olarak güncellenecektir.

İSG YÖNETİMİ KURSUNDA;

 • İSG Yönetimi

 • İSG Politikası Belirleme

 • İSG Kültürü

 • İSG Önleme ve Korunma Prensipleri

 • İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İncelenmesi

 • İSG Sisteminde Performans Yönetimi

konularına yalın bir bakış açısı sunulmuştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği YÖNETİMİ kursu tıpkı bir dönemde anlatılacak İSG Yüksek Lisans dersi niteliği ve modelinde hazırlanmıştır. Birçok kaynak ile desteklenmiş olup, eğitim dökümanlaraını her ders için ayrı ayrı bulabilirsiniz.

İSG YÖNETİMİ KURSU, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün daha hızlı yaygınlaşması gerektiği felsefesi ile hazırlanmıştır.

İSG YÖNETİMİ KURSUNUN Amacı;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarının oluşturulmasında rol alabilmek,

 • Yasal uyum sürecini yönetmek ve gerekliliklerin sağlanması,

 • İş kazası ve meslek hastalıkları vakalarında azalmanın sağlanması,

 • Güvenli çalışma ortamı oluşturulmasına liderlik etmek,

 • İşyerlerinde İSG Kültürünün oluşmasını sağlamak ve yaymak

 • Tehlike ve risk kavramlarını anlayıp, Risk Değerlendirmesi yapabilmek,

 • Önleme politikaları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,

 • Kaza inceleme ve araştırmalarını yürütmek,

 • Kayıt ve istatistik tutulmasını sağlamak,

 • İSG performansını izlemek, gözden geçirmek ve gerektiğinde yenilemek

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ KURSU için ÖNERİ;

 • Eğitimin her bölümünü mümkün oldukça tek seferde tamamlayın,

 • Güncelleme ve duyuruları takip edin,

 • Eğitimi puanlamayı unutmayın

GÜVENLE KALIN…


Admin

I work with a big team to deliver online courses legally to everybody who cannot afford paying for it through full discounts.

Leave a Reply